برچسب: فارس

دانلود فایل ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال 1398 استان فارس شهرستان گله دار

دانلود فایل ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال ۱۳۹۸ استان فارس شهرستان گله دار ارزش اجاری املاک،

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال 1398 استان فارس شهرستان مهر

دانلود فایل ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال ۱۳۹۸ استان فارس شهرستان مهر ارزش اجاری املاک، مقدار

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال 1398 استان فارس شهرستان رستم

دانلود فایل ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال ۱۳۹۸ استان فارس شهرستان رستم ارزش اجاری املاک، مقدار

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال 1398 استان فارس شهرستان ممسنی

دانلود فایل ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال ۱۳۹۸ استان فارس شهرستان ممسنی ارزش اجاری املاک، مقدار

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک عملکرد سال 1398 املاک استان فارس شهرستان گراش

دانلود فایل ضوابط اجرایی ارزش اجاری املاک عملکرد سال ۱۳۹۸ املاک استان فارس شهرستان گراش ارزش اجاری املاک، مقدار اجاره‌ای است که یک ملک می‌تواند

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi