برچسب: ضریب مالیاتی

*محاسبه در آمد مشمول مالیات صاحبان سینماها و کسر عوارض در هنگام اعمال ضریب مالیاتی

*محاسبه در آمد مشمول مالیات صاحبان سینماها و کسر عوارض در هنگام اعمال ضریب مالیاتی شماره:۶۰۹۲۲/۱۱۳۲۴/۴/۳۰ تاریخ: ۲۲/۱۲/۱۳۷۷ پیوست: نظر به اینکه درخصوص نحوه محاسبه

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi