برچسب: شهرستان زارچ

آدرس و شماره تلفن اداره مالیات و دارایی شهرستان زارچ استان یزد

آدرس و شماره تلفن اداره مالیات و دارایی زارچ نشانی:سرچشمه زارچ- بلوار شهید صدوقی- کوچه ارشاد ۱۵ -اداره امورمالیاتی زارچ تلفن:۳۵۲۷۳۸۲۳-۳۵۲۷۸۸۴۰ فکس:۳۵۲۷۳۸۲۳ کد مخابراتی:۳۵ کدپستی:۸۹۴۱۸۷۴۸۴۵

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi