برچسب: شهرداری

*درخصوص وصول 3% شهرداری

*درخصوص وصول ۳% شهرداری   شماره: ۲۸۵۴۱ /۸۶۸۱/۴/۳۰ تاریخ: ۰۴/۰۸/۱۳۷۴ پیوست: پیرو بخشنامه شماره ۲۱۴۱۳/۶۰۲۶-۴/۳۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۳ و با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست

توضیحات بیشتر »

*موسسات وابسته به شهرداری

*موسسات وابسته به شهرداری   شماره: ۱۲۶۴۴/۴/۳۰ تاریخ:۳/۱۱/۱۳۷۲ پیوست:   گزارش شماره ۱۵۲۱- ۵/۳۰ – ۵/۵/۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب

توضیحات بیشتر »

اجرای مفاد ماده 70 برای اشخاص حقوقی غیر از شهرداریها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد

اجرای مفاد ماده ۷۰ برای اشخاص حقوقی غیر از شهرداریها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد   شماره: ۷۱۵۶/۲۰۱ تاریخ: ۲۵/۰۸/۱۳۸۱ پیوست:

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi