برچسب: سازمان امور مالیاتی کشور

تهارتر مطالبات اشخا ص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور

تهارتر مطالبات اشخا ص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور   شماره: ۱۶۴۹۷۴/ت

توضیحات بیشتر »

نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذیربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذیربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور شماره :

توضیحات بیشتر »

تهاتر نمودن مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های تولیدی دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

تهاتر نمودن مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های تولیدی دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور

توضیحات بیشتر »

ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور

ابلاغ دادنامه شماره ۳۰۷ مورخ ۲۳-۰۸-۱۳۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (۷) بخشنامه ۷۸۲۱ مورخ

توضیحات بیشتر »

تشکیل ستاد هماهنگی و همکاری فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداریها در راستای امور اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده

تشکیل ستاد هماهنگی و همکاری فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداریها در راستای امور اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده شماره :۱۰۶۶۳/۲۰۰

توضیحات بیشتر »

ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.

ابطال بند (ز) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور.   شماره دادنامه:۶۱۵ تاریخ:۲۳/۱۲/۱۳۸۹ کلاسه پرونده:۸۸/۷۴۶ مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای

توضیحات بیشتر »

اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/04/1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه.

اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه. کلاسه پرونده:

توضیحات بیشتر »

عدم ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 01/09/1382 سازمان امور مالیاتی کشور

عدم ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۸۷۱/۶۱۹۳-۲۱۳ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ دادنامه: ۰۶/۰۹/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۱۷ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۳۷ موضوع رأی: عدم

توضیحات بیشتر »

ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.

ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور. شماره دادنامه:۷۳۶ تاریخ دادنامه: ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ کلاسه پرونده:۸۵/۵۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:

توضیحات بیشتر »

ابطال بخشنامه شماره 11425/111150/210- 21/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵/۱۱۱۱۵۰/۲۱۰- ۲۱/۶/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه:۷۶۸ تاریخ دادنامه:۱۸/۱۰/۱۳۹۱ کلاسه پرونده:۹۰/۱۲۶ مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فاطمه یزدانی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi