برچسب: دفاتر تجارتی

ماده 6 قانون تجارت

 ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام

توضیحات بیشتر »

ماده 8 قانون تجارت

 ماده ۸ قانون تجارت  دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه

توضیحات بیشتر »

ماده 10 قانون تجارت

 ماده ۱۰ قانون تجارت دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ

توضیحات بیشتر »

ماده 12 قانون تجارت

 ماده ۱۲ قانون تجارت دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف

توضیحات بیشتر »

ماده 13 قانون تجارت

 ماده ۱۳ قانون تجارت کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi