دستورالعمل های مالیاتی، قانون مالیات­های مستقیم

19 1

دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ‌ها، مأموریت ‌های دیپلماتیک، پست ‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ‌ها و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن‌ها) موضوع تبصره (8) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

سبد خرید