برچسب: در شرایط و جمله از موانع ارث

ماده 877 قانون مدنی

ماده ۸۷۷ قانون مدنی در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد. منبع: مرکز پژوهش

توضیحات بیشتر »

ماده 879 قانون مدنی

ماده ۸۷۹ قانون مدنی اگر بین وراث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد

توضیحات بیشتر »

ماده 881 قانون مدنی

ماده ۸۸۱ قانون مدنی در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. (مکرر) کافر

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi