برچسب: در خیار رویت و تخلف وصف

ماده 414 قانون مدنی

ماده ۴۱۴ قانون مدنی در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد. منبع: مرکز

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi