برچسب: در حق ارتفاق نسبت بملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده 94 قانون مدنی

 ماده ۹۴ قانون مدنی صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi