برچسب: حق واگذاری محل

بخشنامه شماره 200/1401/27 مورخ 1401/5/9 ماده 157 قانون مالیات های مستقیم نسبت به انتقال حق واگذاری محل

با توجه به ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ به موجب رأی شماره ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان

توضیحات بیشتر »

اجرای ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

اجرای ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی شماره: ۴۸۶۲/۲۰۱ تاریخ: ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ پیوست: شماره و تاریخ رای

توضیحات بیشتر »

تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر- منبع مالیات: حق واگذاری محل(سر قفلی)- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر- منبع مالیات: حق واگذاری محل(سر قفلی)- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها شماره: ۳۳۱/۴/۳۰ تاریخ: ۲۹/۰۱/۱۳۸۰

توضیحات بیشتر »

اجرای ماده 243 استرداد مالیات حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مالیات: مرکز تهران

اجرای ماده ۲۴۳ استرداد مالیات حق واگذاری محل- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مالیات: مرکز تهران  نمونه آرای شعب شماره: ۱۷۰۴/ ۴/۳۰ تاریخ:

توضیحات بیشتر »

مالیات حق واگذاری محل برای املاک مسکونی- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: زاهدان

مالیات حق واگذاری محل برای املاک مسکونی- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: زاهدان شماره: ۷۱۶۴/۲۰۱ تاریخ: ۲۵/۰۸/۱۳۸۱ پیوست: شماره و تاریخ رای

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi