برچسب: حق تمبر

وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس از آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیر انتفاعی

وصول حق تمبر از صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس از آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیر انتفاعی   شماره:۶۰۷۴۱/۱۵۹۷/۲۳۲ تاریخ:۲۵/۰۶/۱۳۸۷ پیوست:   دستورالعمل   ۵۳۰

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi