برچسب: حق السعی

قانون کار ماده 34

قانون کار ماده ۳۴ کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی ، هزینه

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 36

قانون کار ماده ۳۶ مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. تبصره ۱- در کارگاه هایی که

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 39

قانون کار ماده ۳۹ مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 41

قانون کار ماده ۴۱ شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 42

قانون کار ماده ۴۲ حداقل مزد موضوع ماده (۴۱) این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود . پرداخت های غیر نقدی به هر

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 43

قانون کار ماده ۴۳  کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی ، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi