برچسب: حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون)

ماده 357 قانون تجارت

 ماده ۳۵۷ قانون تجارت حق‌ العمل‌ کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌ العملی

توضیحات بیشتر »

ماده 358 قانون تجارت

 ماده ۳۵۸ قانون تجارت  جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق‌ العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.

توضیحات بیشتر »

ماده 359 قانون تجارت

 ماده ۳۵۹ قانون تجارت  حق‌العمل‌ کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به

توضیحات بیشتر »

ماده 360 قانون تجارت

 ماده ۳۶۰ قانون تجارت حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد. منبع:مرکز پژوهش های مجلس

توضیحات بیشتر »

ماده 361 قانون تجارت

 ماده ۳۶۱ قانون تجارت اگر مال‌التجاره که برای فروش نزد حق‌العمل‌کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل‌کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع‌ بر

توضیحات بیشتر »

ماده 362 قانون تجارت

 ماده ۳۶۲ قانون تجارت  اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره رود که نزد حق‌العمل‌کار برای فروش ارسال شده حق‌العمل‌کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع

توضیحات بیشتر »

ماده 363 قانون تجارت

 ماده ۳۶۳ قانون تجارت اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر

توضیحات بیشتر »

ماده 364 قانون تجارت

 ماده ۳۶۴ قانون تجارت  اگر حق‌العمل‌کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور امر ناشی شده برآید. منبع:مرکز

توضیحات بیشتر »

ماده 365 قانون تجارت

 ماده ۳۶۵ قانون تجارت  اگر حق‌العمل‌کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که امر

توضیحات بیشتر »

ماده 366 قانون تجارت

 ماده ۳۶۶ قانون تجارت  اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت امر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشی از آن متوجه خود او

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi