برچسب: جلسه شورا عالی کار

قانون کار ماده 167

قانون کار ماده ۱۶۷ در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 169

قانون کار ماده ۱۶۹ شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است . کارشناسان مسایل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه ، مطالعات

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 170

قانون کار ماده ۱۷۰ دستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi