برچسب: تفاوت انجمن شهر و شورا شهر

ماده 5 قانون شهرداری

ماده ۵ قانون شهرداری حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه‌ها تقسیم می‌شود و ساکنین هر حوزه سه نفر

توضیحات بیشتر »

ماده 6 قانون شهرداری

ماده ۶ قانون شهرداری  تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخش دار، شهردار، رییس شهربانی، رییس آمار و رییس ثبت

توضیحات بیشتر »

ماده 7 قانون شهرداری

ماده ۷ قانون شهرداری  تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود:‌تهران ۳۰ نفر ۱۰ حوزه هر حوزه ۳ نفر ‌شهرهای از ۱۵۰ هزار نفر

توضیحات بیشتر »

ماده 8 قانون شهرداری

ماده ۸ قانون شهرداری انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:۱ – تابعیت ایران۲ – داشتن لااقل بیست سال تمام شمسی.۳ – توطن در محل انتخاب

توضیحات بیشتر »

ماده 9 قانون شهرداری

ماده ۹ قانون شهرداری انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:۱ – تابعیت ایران.۲ – داشتن سی سال تمام شمسی.۳ – توانایی خواندن و نوشتن فارسی

توضیحات بیشتر »

ماده 10 قانون شهرداری

ماده ۱۰ قانون شهرداری  اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:۱ – نخست‌وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران

توضیحات بیشتر »

ماده 13 قانون شهرداری

ماده ۱۳ قانون شهرداری یک نفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.‌تبصره – در شهرهایی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi