برچسب: تعریف انواع شرکت های تجاری

ماده 20 قانون تجارت

 ماده ۲۰ قانون تجارت شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است: ۱) شرکت سهامی. ۲) شرکت با مسئولیت محدود. ۳) شرکت تضامنی. ۴) شرکت مختلط غیر

توضیحات بیشتر »

ماده 21 قانون تجارت

ماده ۲۱ قانون تجارت شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود

توضیحات بیشتر »

ماده 22 قانون تجارت

ماده ۲۲ قانون تجارت در اسم شرکت سهامی نام هیچیک از شرکاء قید نخواهد شد – در اسم شرکت باید کلمه (‌سهامی) قید شود. منبع:مرکز

توضیحات بیشتر »

ماده 24 قانون تجارت

ماده ۲۴ قانون تجارت سهام بی‌اسم به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالک شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف آن قانوناً ثابت

توضیحات بیشتر »

ماده 27 قانون تجارت

ماده ۲۷ قانون تجارت قیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام (‌در صورت تجزیه) متساوی خواهد بود. منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده 28 قانون تجارت

ماده ۲۸ قانون تجارت در صورتی که سرمایه شرکتهای سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نکند سهام یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال

توضیحات بیشتر »

ماده 29 قانون تجارت

ماده ۲۹ قانون تجارت مادام که شرکت سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقتی (‌اعم از بااسم یا بی‌اسم) نمی‌توان صادر کرد هر سهم یا

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi