برچسب: تصفیه امور شرکتها

ماده 202 قانون تجارت

ماده ۲۰۲ قانون تجارت تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی

توضیحات بیشتر »

ماده 205 قانون تجارت

ماده ۲۰۵ قانون تجارت در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت

توضیحات بیشتر »

ماده 207 قانون تجارت

ماده ۲۰۷ قانون تجارت  وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب

توضیحات بیشتر »

ماده 208 قانون تجارت

ماده ۲۰۸ قانون تجارت  اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد. منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده 209 قانون تجارت

ماده ۲۰۹ قانون تجارت متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند. منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده 211 قانون تجارت

ماده ۲۱۱ قانون تجارت آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi