برچسب: برگشت هزینه واختلاف

برگشت هزینه واختلاف با موضوع مقررات ماده 172- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

برگشت هزینه واختلاف با موضوع مقررات ماده ۱۷۲- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب شماره: ۹۱۷۷/۲۰۱ تاریخ:۲۴/۱۲/۱۳۸۲ پیوست:

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi