برچسب: برگشت هزینه ها

100% معافیت نسبت به کالای صادراتی و برگشت هزینه ها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

۱۰۰% معافیت نسبت به کالای صادراتی و برگشت هزینه ها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها   شماره: ۱۴۹۸/۴/۳۰ تاریخ: ۰۱/۰۳/۱۳۸۱

توضیحات بیشتر »

برگشت هزینه های غیر قابل قبول ونحوه اعلام آن به مودی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس

برگشت هزینه های غیر قابل قبول ونحوه اعلام آن به مودی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس  نمونه آرای شعب شماره: ۱۹۳۷/۴/۳۰ تاریخ:

توضیحات بیشتر »

برگشت هزینه های غیر قابل قبول وضایعات غیر متعارف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان

برگشت هزینه های غیر قابل قبول وضایعات غیر متعارف- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: گیلان شماره: ۶۱۴۱/۲۰۱ تاریخ: ۲۳/۰۷/۱۳۸۱ پیوست: شماره وتاریخ رأی

توضیحات بیشتر »

برگشت هزینه ها موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

برگشت هزینه ها موضوع ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها نمونه آرای شعب  شماره: ۱۰۳۹/۴/۳۰ تاریخ:

توضیحات بیشتر »

برگشت هزینه ها وارزیابی دارائیهای شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی

برگشت هزینه ها وارزیابی دارائیهای شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی   شماره: ۸۴۸/۴/۳۰ تاریخ: ۱۰/۰۲/۱۳۸۱ پیوست:   شماره و

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi