برچسب: برگشت هزینه ذخیره

برگشت هزینه ذخیره بازخرید کارکنان وتعدیلات سنواتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

برگشت هزینه ذخیره بازخرید کارکنان وتعدیلات سنواتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ شماره: ۷۰۷۰/۲۰۱ تاریخ:۳۰/۰۹/۱۳۸۲ پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی:

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi