برچسب: بخشنامه

رفع ابهام پیرامون معافیت درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم

شماره: ۲۰۰/۲۱۲/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ جناب آقای دکتر عشقی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه های شماره ۱۲۲/۱۰۱۳۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ و ۱۲۲/۱۰۱۴۵۹

توضیحات بیشتر »

تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: ۲۳۰/۱۱۹۵/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ سرپرست محترم دفتر هماهنگی امورمالیاتی شهر و استان تهران مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی… موضوع:

توضیحات بیشتر »

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ وفق مقررات جزء (۵) بند (الف) و بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

توضیحات بیشتر »

ارسال تصویر نامه شماره 103277 مورخ 1401/03/07 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی

ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۳۲۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی شماره: ۲۳۰/۱۹۲۷۸/د تاریخ: 1401/03/31 ادارات کل امورمالیاتی در

توضیحات بیشتر »

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم

شماره: 210/3539/ص تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ مدیران کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم (موضوع

توضیحات بیشتر »

ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813222 مورخ1400/12/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت و تعهدات در بخشنامه شماره 200/98/102 مورخ 1398/12/21 سازمان امور مالیاتی کشور

ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۲ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت و تعهدات در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

توضیحات بیشتر »

ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز 6 از بند (ب) دستورالعمل شماره 200/98/516 مورخ 1398/06/11

شماره: 210/4070/ص تاریخ:۱۴۰۱/۰۳/۰۳ مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810302 مورخ 1401/01/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال جز ۶ از بند (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت

توضیحات بیشتر »

ارسال اصلاحیه تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. (مصوب 1398/09/13)

ارسال اصلاحیه تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م. (مصوب ۱۳۹۸/۰۹/۱۳) شماره: ۲/۵۹۹۹۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ جناب آقای دکتر منظور معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

توضیحات بیشتر »

ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره: 200/1401/21 تاریخ: 1401/05/04 بخشنامه   ۱۶ ۱۴۰۱ بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi