برچسب: بازرسی کار

قانون کار ماده 96

قانون کار ماده ۹۶  به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 97

قانون کار ماده ۹۷  اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است . تبصره- آیین نامه

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 98

قانون کار ماده ۹۸  بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبیل در هر موقع از شبانه روز

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 99

قانون کار ماده ۹۹  بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 100

قانون کار ماده ۱۰۰ کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای ، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 101

قانون کار ماده ۱۰۱ گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود و وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 102

قانون کار ماده ۱۰۲  بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 103

قانون کار ماده ۱۰۳  بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 104

قانون کار ماده ۱۰۴  کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi