برچسب: ایین نامه مالیاتی

کسر تخفیفات از مبلغ فروش وثبت فروش خالص در دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس

کسر تخفیفات از مبلغ فروش وثبت فروش خالص در دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس شماره: ۶۳۰۹/۲۰۱ تاریخ:۱۷/۰۸/۱۳۸۲ پیوست: شماره وتاریخ

توضیحات بیشتر »

آئین نامه اجرایی بند الف و ب ماده 49 برنامه سوم وتعریف کارفرما ونیروی کار جدید ومعافیت های بیمه ومالیات حقوق

آئین نامه اجرایی بند الف و ب ماده ۴۹ برنامه سوم وتعریف کارفرما ونیروی کار جدید ومعافیت های بیمه ومالیات حقوق   شماره:۶۵۵۸/ت ۲۳۹۹۵هـ تاریخ:۲۲/۰۲/۱۳۸۱

توضیحات بیشتر »

آئین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی وقطعی بودن هزینه های مربوطه

آئین نامه اجرایی بند ی تبصره ۱۲ بودجه ۸۱ جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی وقطعی بودن هزینه های مربوطه شماره:۲۶۵۳۸/ت ۲۶۹۶۱هـ تاریخ:۰۴/۰۶/۱۳۸۱

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi