برچسب: انواع شرکت تضامنی

ماده 118 قانون تجارت

ماده ۱۱۸ قانون تجارت شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. منبع:مرکز

توضیحات بیشتر »

ماده 119 قانون تجارت

ماده ۱۱۹ قانون تجارت در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته

توضیحات بیشتر »

ماده 120 قانون تجارت

ماده ۱۲۰ قانون تجارت در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند. منبع:مرکز پژوهش

توضیحات بیشتر »

ماده 121 قانون تجارت

ماده ۱۲۱ قانون تجارت حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده. منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده 122 قانون تجارت

ماده ۱۲۲ قانون تجارت در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم

توضیحات بیشتر »

ماده 123 قانون تجارت

ماده ۱۲۳ قانون تجارت در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء. منبع:مرکز

توضیحات بیشتر »

ماده 125 قانون تجارت

ماده ۱۲۵ قانون تجارت هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi