برچسب: امور مالیاتی

“ارزیابی اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران “

“ارزیابی اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران “   شماره:۱۳۰۴۲/۲۰۰ تاریخ:۲/۶/۱۳۹۰ پیوست: بخشنامه  

توضیحات بیشتر »

تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی

تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی شماره:۱۷۲۹۳/۲۰۱ تاریخ:۲۷/۱۰/۱۳۸۹ پیوست:   صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi