برچسب: اصلاح آئین نامه

اصلاح آئین نامه 67452 مبنی بر ارسال ماهیانه نسخه ای از فهرست دریافتی رسمی به شهرداری محل

اصلاح آئین نامه ۶۷۴۵۲ مبنی بر ارسال ماهیانه نسخه ای از فهرست دریافتی رسمی به شهرداری محل شماره:۵۴۰۱۰/ت ۲۹۳۸۳هـ تاریخ:۰۵/۱۲/۱۳۸۲ پیوست:   هیأت وزیران در

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi