برچسب: اصلاحات ارضی

ضوابط تعیین‌تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی

ضوابط تعیین‌تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی   شماره۱۷۸۷۹۶/ت۴۶۱۶۱هـ      تاریخ :۱۲/۹/۱۳۹۰ پیوست:   وزارت جهاد کشاورزی  

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi