برچسب: اسم تجارتی

ماده 576 قانون تجارت

 ماده ۵۷۶ قانون تجارت  ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را الزامی کند. منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای

توضیحات بیشتر »

ماده 577 قانون تجارت

 ماده ۵۷۷ قانون تجارت صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد. منبع:مرکز پژوهش

توضیحات بیشتر »

ماده 578 قانون تجارت

 ماده ۵۷۸ قانون تجارت  اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی

توضیحات بیشتر »

ماده 582 قانون تجارت

 ماده ۵۸۲ قانون تجارت وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi