برچسب: استرداد مالیات حقوق

*استرداد مالیات حقوق

*استرداد مالیات حقوق   شماره :۱۰۹۴/۴/۳۰ تاریخ :۱۰/۰۲/۱۳۶۸ پیوست:  گزارش شماره ۷۰-۵/۳۰- ۲۸/۱/۶۸ دفتر فنی مالیاتی در مورد ضرورت یا عدم ضرورت رعایت محدودیت زمانی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi