برچسب: استان مقدس امام خمینی

*عدم شمول دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها نسبت به آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)

*عدم شمول دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها نسبت به آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)   شماره:۵۸۸۲/۱۰۸۷/۴/۳۰ تاریخ:۲۰/۰۲/۱۳۷۸ پیوست:    پیرو بخشنامه شماره ۴۹۴۵/۳۰-۵/۳۰ م مورخ

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi