باتوجه به اجرایی شدن معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌های یک تا سه ستاره و مهمانپذیرها، از تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ مسافران با اقامت در این مراکز ۹ درصد کمتر پرداخت خواهند کرد.

باتوجه به اجرایی شدن معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌های یک تا سه ستاره و مهمانپذیرها، از تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ مسافران با اقامت در این مراکز  ۹ درصد کمتر پرداخت خواهند کرد.

باتوجه به اجرایی شدن معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌های یک تا سه ستاره و مهمانپذیرها، از تاریخ ۱۳ بهم...

ادامه مطلب

اقدام بانک مرکزی در ساماندهی کارت‌خوان‌ها کم‌نظیر است ۲ برابر شدن مالیات بر ارزش افزوده با تقویت شفافیت

اقدام بانک مرکزی در ساماندهی کارت‌خوان‌ها کم‌نظیر است ۲ برابر شدن مالیات بر ارزش افزوده با تقویت شفافیت

اقدام بانک مرکزی در ساماندهی کارت‌خوان‌ها کم‌نظیر است ۲ برابر شدن مالیات بر ارزش افزوده با تقویت شفافیت

ادامه مطلب