برچسب: ارث

برگ تشخیص ارث

برگ تشخیص ارث     شماره:۹۱۷۹/۴/۳۰ تاریخ:۱۰/۰۸/۱۳۷۴ پیوست:   گزارش شماره ۴۴۱۶/۵/۳۰-۴/۱۲/۷۳ دفتر فنی مالیاتی راجع به استعلام اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان لرستان

توضیحات بیشتر »

*ارث قبل از سال 68

*ارث قبل از سال ۶۸   شماره :۱۰۶۱۷/۴/۳۰ تاریخ :۲۶/۱۲/۱۳۷۱ پیوست:    نامه شماره ۱۰۴۶۴/۳۸-۴/۹/۷۱ اداره کل مالیات برا رث و اراضی بایر عنوان معاونت

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi