برچسب: اجاره املاک

*تشکیل مجدد کمیسیون املاک

*تشکیل مجدد کمیسیون املاک   شماره :۱۹۴۱۷/۴/۳۰ تاریخ :۱۹/۱۱/۱۳۶۸ پیوست:   نامه شماره ۳۹۷۷-۵/۳۰ مورخ ۲/۱۱/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه ۳/۱۱/۶۸ معاونت محترم

توضیحات بیشتر »

اجرای مفاد ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی- منبع مالیات:اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران

اجرای مفاد ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی- منبع مالیات:اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران  نمونه آرای شعب شماره: ۸۷۹۱/۴/۳۰ تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۸۰ پیوست:  

توضیحات بیشتر »

اجرای مقررات تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مرکز تهران

اجرای مقررات تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: مرکز تهران شماره: ۴۰۷۵/۲۰۱ تاریخ: ۱۵/۰۵/۱۳۸۲ پیوست:     شماره

توضیحات بیشتر »

تعیین مالیات اجاره برای ملک مورد استفاده شرکت- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: قزوین

تعیین مالیات اجاره برای ملک مورد استفاده شرکت- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: قزوین   شماره: ۷۱۰۶/۲۰۱ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۳۸۲ پیوست:     شماره

توضیحات بیشتر »

تعیین مالیات برای واحد مسکونی در اختیار فرزند و ماده 57- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: غرب تهران

تعیین مالیات برای واحد مسکونی در اختیار فرزند و ماده ۵۷- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: غرب تهران  نمونه آرای شعب شماره: ۷۹۳۳/۲۰۱

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi