برچسب: ابلاغ قانون اصلاح ماده

ابلاغ قانون اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1350 وماده 295 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351

ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ وماده ۲۹۵ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱ شماره: ۱۱۴۷۰/۲۱۰ تاریخ: ۰۶/۰۲/۱۳۸۸ پیوست:

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi