برچسب: آیین‌نامه اجرایی

آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی

آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی شماره : ۱۷۸۷۹۵/ت۴۴۵۸۶هـ             تاریخ :۱۲/۰۹/۱۳۹۰ پیوست:     وزارت آموزش و پرورش

توضیحات بیشتر »

آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه

آیین‌نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه شماره:۱۰۴۶۱۷/ت۴۸۱۰۳ک تاریخ:۱۰/۰۵/۱۳۹۲ پیوست:     وزارت دفات

توضیحات بیشتر »

آیین‌نامه اجرایی بند(ب)ماده (12)قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آیین نامه اجرایی افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

آیین‌نامه اجرایی بند(ب)ماده (۱۲)قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آیین نامه اجرایی افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی شماره:۱۲۱۶۰۴/ت۴۳۹۸۷هـ تاریخ:۰۱/۰۷/۱۳۹۲ پیوست:دارد

توضیحات بیشتر »

آیین‌نامه اجرایی بند(3)قانون بودجـه سال1392کل کشور، )

آیین‌نامه اجرایی بند(۳)قانون بودجـه سال۱۳۹۲کل کشور، ) شماره:۱۳۹۷۷۹/ت۴۹۴۶۲هـ تاریخ:۲۱/۰۸/۱۳۹۲ پیوست:دارد     وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت نیرو -وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و

توضیحات بیشتر »

آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی

آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی   شماره:۱۴۵۲۴۹/ت۴۸۰۸۰هـ تاریخ:۰۶/۰۹/۱۳۹۲ پیوست: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت علوم، تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

توضیحات بیشتر »

آیین‌نامه اجرایی جزء(3) بند (ق) تبصره(2)قانون بودجه سال1393کل کشور

آیین‌نامه اجرایی جزء(۳) بند (ق) تبصره(۲)قانون بودجه سال۱۳۹۳کل کشور شماره:۱۴۴۸۵/ت۵۰۴۱۴هـ تاریخ:۱۴/۰۲/۱۳۹۳ پیوست:   وزارت نفت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور   هیأت

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi