برچسب: آئین نامه های مالیاتی

بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع مواد 132و 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: تاکستان

بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع مواد ۱۳۲و ۱۳۸ قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: تاکستان شماره: ۶۲۷۱/ ۲۰۱ تایخ:۱۳/۰۸/۱۳۸۲ پیوست: شماره و تاریخ

توضیحات بیشتر »

تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره 3 ماده 226 ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهواز

تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۲۶ ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهواز شماره: ۶۴۵۷/۲۰۱ تاریخ:۲۶/۰۸/۱۳۸۲ پیوست: شماره

توضیحات بیشتر »

معافیت واحدهای پژوهشی وفناوری

معافیت واحدهای پژوهشی وفناوری   شماره:۲۸۶۰۹/ت ۳۲۸۶۳هـ تاریخ:۱۰/۰۵/۱۳۸۴ پیوست:دارد   هیأت وزیران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۶/و مورخ ۳/۲/۱۳۸۴ وزارت علوم،

توضیحات بیشتر »

موضوع آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپـرده موضوع ماده (43) قانون محاسـبات عمـومی کشور

موضوع آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپـرده موضوع ماده (۴۳) قانون محاسـبات عمـومی کشور شماره:۵۴/۸۸۲۹۱ تاریخ:۱۵/۵/۱۳۹۰ پیوست:ندارد   سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

توضیحات بیشتر »

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi