ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390

book1390

دانلود دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 نام تاریخ اصلاح حجم فایل دانلود دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 1399/09/19 545.33 KB دانلود جدول مشخصات فایل نكات و ضوابط اجرايي استفاده از مجموعه ضرايب مالياتي سال 1390 تذكر چنانچه عمليات تحويل مواد و تحصيل كالاي ساخته شده ونيزتحويل وتحصيل […]

ضرایب نسبت سود فعالیت بخش بازرگانی – عملکرد سال 1400

جدول مواد غذایی(گندم، جو،ذرت و برنج و سایرانواع غاللت) کد یونیک شرح فعالیت (بخش بازرگانی) سود فعالیت 1400 ملاحظات 2010011 گندم، جو،ذرت و سایرانواع غلات-عمده فروشی(تولید داخل) 1.5 2010012 گندم، جو،ذرت و سایرانواع غلات-عمده فروشی(وارداتی) 1.9 2010013 گندم، جو،ذرت و سایرانواع غلات-خرده فروشی( تولید داخل) 8 2010014 گندم، جو،ذرت و سایرانواع غلات-خرده فروشی(وارداتی) 9.6 2010015 […]