مالیات های مستقیم (ق م م), پادکست قوانین مالیات های مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 90

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 90
ویدیو قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 90

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 90

 در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی‌ ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را ‌به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در‌ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.(1)


1.به موجب بند(19) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در متن ماده(90) قانون، کلمه “ذی­صلاح” جایگزین عبارت ” محل اشتغال حقوق­بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده(82) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق” شد.

منبع:سازمان امورمالیاتی وزارت امور اقتصادی دارایی

ماده 90 قانون مالیات های مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *