قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 203

ویدئو و فیلم آموزشی ماده ۲۰۳ قانون مالیات مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده ۲۰۳

 اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی‌ ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی دسترسی‌ پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به‌ یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

  • تبصره ۱ ـ هرگاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان ‌یا مستخدمین او از گرفتن برگها‌استنکاف نمایند یا در صورتی که‌هیچ ‌یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع ‌آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، ‌قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می‌شود.
  • تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ ‌اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست ‌باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این ‌موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه‌، عبارت ” پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد” را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی ‌تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه ‌اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین‌ترتیب‌ الصاق می‌شوند از تاریخ‌ الصاق ، ابلاغ ‌شده محسوب می‌شود.

 بخشنامه ها

[۱۳۶۸/۰۴/۱۸][۴۴/۳۴۶۶] *همکاری نیروی انتظامی در امر ابلاغ
[۱۳۶۸/۰۷/۱۰][۳۰/۵/۲۳۵۹/۲۳۰۶۵] *قطعیت یا اعتراض به برگ تشخیص در ارتباط با ابلاغ
[۱۳۷۰/۰۲/۰۲][۳۰/۴/۹۴۰/۳۷۹۴] وظایف ماموران تشخیص و اعضا ء هیئت حل اختلاف
[۱۳۷۰/۰۴/۲۹][۳۰/۴/۴۵۴۷/۲۱۰۹۴] *اعتراض نسبت به مطالبه مالیات حقوق
[۱۳۷۱/۰۴/۰۸][۳۰/۴/۲۵۵۵/۱۴۹۶۲] *تسریع در ابلاغ و تشخیص مالیات عملکرد سالهای ۶۸-۶۹-۷۰
[۱۳۷۸/۰۳/۱۶][۱۱۶۹۴] *راهنمایی و ارشاد کادر تشخیص
[۱۳۸۰/۰۳/۳۰][۱۰۰۸۵] دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
[۱۳۸۲/۰۲/۱۳][۲۱۱/۴۸۰/۴۸۹۰۰] در خصوص کسر دریافتی از ترخیص کالا از گمرک
[۱۳۸۳/۱۲/۱۰][۲۱۱/۴۹۰۴/۲۱۴۳۴] تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی
[۱۳۸۴/۰۲/۳۱][۳۲۰۵] در ابلاغ اوراق مالیاتی مفادمواد۲۰۳و۲۰۴رعایت گردد
تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها
[۱۳۷۸/۱۰/۲۱][۵۲۸۸۳/ت۲۲۲۵هـ] *تعیین رقم حداقل و حداکثر حقوق و سقف مالیاتها
دستورالعمل ها
[۱۳۸۰/۰۳/۳۰][۱۰۰۸۵] دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
[۱۳۸۶/۰۷/۱۷][۲۳۰/۶۳۵۹۷] نظارت برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی
[۱۳۸۹/۱۰/۰۸][۲۰۰/۲۹۰۵۲] دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل

سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی

📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi