برچسب: پرداخت مزایای پایان کار

قانون کار ماده 29

قانون کار ماده ۲۹ در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما ، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 31

قانون کار ماده ۳۱ ماده ۳۱- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 32

قانون کار ماده ۳۲  اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه ، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi