برچسب: پایه سنوات

پایه سنوات 1401 بر مبنای استخدام

پایه سنوات ۱۴۰۱ بر مبنای استخدام سال استخدام مبلغ پایه سنوات ۱۳۷۵ ۱۵،۲۴۴،۵۴۹ ۱۳۷۶ ۱۵،۲۰۲،۱۶۰ ۱۳۷۷ ۱۵،۱۵۹،۷۷۲ ۱۳۷۸ ۱۵،۱۰۵،۸۲۲ ۱۳۷۹ ۱۵،۰۱۲،۸۴۸ ۱۳۸۰ ۱۴،۹۰۲،۸۰۵ ۱۳۸۱ ۱۴،۷۷۳/۴۷۵

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi