برچسب: ویژگی شرکت نسبی

ماده 186 قانون تجارت

ماده ۱۸۶ قانون تجارت  اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک ازشرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت داشته

توضیحات بیشتر »

ماده 188 قانون تجارت

ماده ۱۸۸ قانون تجارت  هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می‌گذارد مسئول قروضی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi