برچسب: وکالت

*وکالت در بورس

*وکالت در بورس   شماره: ۴۹۵۳/۴/۳۰ تاریخ: ۰۵/۰۴/۱۳۷۰ پیوست:   گزارش شماره ۵۲۵۰ – ۵/۳۰ – ۱۶/۲/۱۳۷۰ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی

توضیحات بیشتر »

*وکالت کارمندان دارایی

*وکالت کارمندان دارایی شماره: ۲۱۲۴۳/۴/۳۰ تاریخ: ۲۰/۱۲/۱۳۶۸ پیوست:   گزارش شماره ۴۲۰۶-۵/۳۰ مورخ ۲/۱۲/۶۸ دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi