برچسب: هیات عمومی

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 در خصوص ابطال بند های 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۲۱۶ مورخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۴ در خصوص ابطال بند های ۵ و ۶ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت ۴۱۶۳۲ک

توضیحات بیشتر »

ارسال رای شماره 1893 مورخ 4/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 61/93/200 مورخ 20/5/1393

ارسال رای شماره ۱۸۹۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۳ شماره: ۱۵۸/۹۷/۲۳۰ تاریخ: ۲۴/۱۱/۱۳۹۷ بخشنامه ۱۵۸

توضیحات بیشتر »

ابلاغ دادنامه شماره 1249 مورخ 14/7/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392

ابلاغ دادنامه شماره ۱۲۴۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ شماره: ۱۱۳/۹۳/۲۰۰ تاریخ: ۱/۱۰/۱۳۹۳

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi