برچسب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/05/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی

ابطال بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹/۸۷۶/۲۱۱ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره دادنامه:۱۱۸۱ تاریخ دادنامه:۰۹/۱۰/۱۳۸۶ مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:سازمان بازرسی کل کشور.

توضیحات بیشتر »

دادنامه شماره 1049 مورخ 1/2/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قسمت 4-1 بند (ب) دستورالعمل شماره 114495 مورخ 7/11/1387

دادنامه شماره ۱۰۴۹ مورخ ۱/۲/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با قسمت ۴-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۱۴۴۹۵ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ شماره:۱۱۲/۹۳/۲۰۰ تاریخ: ۲۵/۹/۱۳۹۳

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi