برچسب: هیات تجدیدنظر

ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که آراء بدوی آنها در فرم های چاپ شده قبلی انشاء و ابلاغ گردیده است.

ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که آراء بدوی آنها در فرم های چاپ شده قبلی انشاء و ابلاغ گردیده

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi