برچسب: نمونه پیمان دسته جمعی کار

قانون کار ماده 140

قانون کار ماده ۱۴۰  پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 141

قانون کار ماده ۱۴۱  پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که : الف- مزایایی کمتر از آنچه در قانون

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 143

قانون کار ماده ۱۴۳  در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 146

قانون کار ماده ۱۴۶  در کلیه قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi