برچسب: مناطق آزاد تجاری

عدم معافیت مالی حقوق بگیران از مالیات بر درآمد حقوق در مناطق آزاد

عدم معافیت مالی حقوق بگیران از مالیات بر درآمد حقوق در مناطق آزاد                                                                   رأی هیأت عمومی   هر چند معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi