برچسب: مقررات متفرقه در قانون کار

قانون کار ماده 187

قانون کار ماده ۱۸۷ کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر ، گواهی انجام کار با قید مدت ، زمان شروع

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 188

قانون کار ماده ۱۸۸ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 189

قانون کار ماده ۱۸۹ در بخش کشاورزی ، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ، جنگل ها

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 192

قانون کار ماده ۱۹۲ کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه ای

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 193

قانون کار ماده ۱۹۳ ماده ۱۹۳- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 194

قانون کار ماده ۱۹۴ کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری های

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 195

قانون کار ماده ۱۹۵ ماده ۱۹۵- به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد ، متخصص ، مخترع و مبتکر ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 196

قانون کار ماده ۱۹۶ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی ، عملی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 197

قانون کار ماده ۱۹۷ دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi